Verkeers Centrum Brabant

Met de toename van het aantal verkeersslachtoffers staat de verkeersveiligheid onder druk. Het idee is om een verkeerscentrum op te richten dat werkt aan de awareness van verkeersveiligheid van weggebruikers. Een plek waar onderwijs, ondernemers en overheid samenkomen. Een centrum voor mobiliteit, transport en logistiek. Met de focus op kennisdeling, educatie en samenwerking. Met als doel awareness te creëren onder weggebruikers voor het belang van verkeersveiligheid. De MPA interviewde hiervoor belangrijke ambassadeurs, nam videoquotes op en was betrokken bij het maken van graphics. Om dit materiaal te verwerken in een wervende PowerPointpresentatie en een video met animatie-effecten. Middelen waarmee het Verkeers Centrum Brabant organisaties actief benadert om zich bij hen aan te sluiten.

Team

Marijke Beens (camera)
Kas Gerrits (camera)
Lonneke Hoogstede (vormgeving)
Hein Koppens (architectuur)
Manon van Heeswijk (regie)
Ad Mulders (begeleiding / eindmontage)
Frenk Sprangers (advies / begeleiding)

Resultaat

Krachtige communicatietools ontwikkeld voor de acquisitie van het project en het vermarkten ervan.

Opdrachtgever

Verkeers Centrum Brabant

Links

www.verkeerscentrumbrabant.nl