Predictive Prevention

Predictive Prevention is een projectidee van SchuldHulpMaatje Nederland. Doel van het project is om een preventieve rol te pakken in het bestrijden van de groeiende schulden- en armoedeproblematiek. Tot de doelgroep behoren mensen uit alle lagen van de bevolking die een verhoogd risico lopen in de schulden te raken. Aan ons de vraag hoe deze doelgroep te bereiken en bewust te maken van hun bestedingspatroon. Onder regie van Sprangers Communicatie ontwikkelde de MPA, samen met STEF – Studenten Adviseren en een team van experts, een tweevoudige campagnestrategie. Om op korte termijn in contact te komen met de doelgroep en inzicht te krijgen in hun online bestedingspatroon. En om op de lange termijn op landelijk niveau awareness te genereren voor het armoede- en schuldenprobleem. Daarnaast bedacht het team de boodschap en bijbehorende middelen.

Team

Stan de Hommel (advisering)
Sef Sprangers (advisering)
Stefan van Helvoirt (begeleiding)
Martijn Bos (educatie en innovatie)
Lonneke Hoogstede (vormgeving)
Peter Mohnen (online strategie)
Remy Bakker (online strategie)
Manon van Heeswijk (regie)
Frenk Sprangers (advisering)

Resultaat

Samen met ervaringsdeskundigen is nagedacht over hoe we de doelgroep kunnen aanspreken. Het resultaat is tweeledig: een actiegerichte campagne om de doelgroep te bereiken en overkoepelende variant op landelijk niveau om awareness voor het probleem te creëren.

Opdrachtgever

SchuldHulpMaatje Nederland

Links

www.schuldhulpmaatje.nl