I-QUA

Een innovatieplatform voor duurzame afvalwatervoorzieningen, waarbinnen Nederland en Vlaanderen samen werken aan innovatieve manieren om afvalwater te verwerken. Met als doel de te ontwikkelen toepassing in de toekomst breed te kunnen inzetten. I-QUA draagt regionaal bij aan een stapsgewijze oplossing van een wereldprobleem. De MPA ontwikkelt doorlopend videoregistraties van uiteenlopende events en bijeenkomsten. In maart 2018 kwamen experts op het thema van afvalwaterzuivering bij elkaar in Antwerpen tijdens een eerste expertmeeting. En in augustus 2018 stond I-QUA’s partner ECOZ® Mobile op Dranouter Festival. Het MPA team maakt gedurende dergelijke gebeurtenissen diverse opnames en neemt videoquotes op van experts uit verschillende disciplines. Om het materiaal vervolgens te monteren tot goede promovideos. Deze opdrachten maken deel uit van een grotere campagne van Sprangers Communicatie om het innovatieplatform meer bekendheid te geven.

Team

Jasper Pompe (camera, edit)
Thijs Bennik (camera, edit)
Thomas Janssen (regie)
Lard van de Veerdonk (regie)
Inge Schafrat (regie)
Ad Mulders (begeleiding)
Frenk Sprangers (advies / begeleiding)

Resultaat

Videoregistraties die online wordt ingezet om draagvlak te creëren voor het project.

Opdrachtgever

I-QUA

Links

www.i-qua.eu