ARMOEDE IN NEDERLAND
Nederland is een ontzettend welvarend en rijk land. Toch leven er in Nederland veel mensen langdurig onder lage inkomensgrens. In 2015 was dit het geval voor 626.000 van de 7 miljoen huishoudens. “In Nederland ben je arm als je niet in staat bent te participeren in de samenleving. Bijvoorbeeld als je kinderen om financiële redenen niet mee kunnen op een schoolreisje. Of als je ze niet meer naar sport- of muziekles kunt laten gaan. Maar bijvoorbeeld ook als je jezelf geen computer of televisie kunt veroorloven”, zegt Joke de Kock (voorzitter NVVK). Een huishouden met ernstige financiële problemen kost de samenleving in totaal al snel honderdduizend euro, omgerekend bijna 700 euro per inwoner. Dat stelde kenniscentrum Nibud vorig jaar op basis van onderzoek.
SCHULDHULPMAATJE
SchuldHulpMaatje is een initiatief van kerken in Nederland. De vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zij zijn van mening dat schulden alleen worden opgelost met structurele hulp. Hulp waarbij mensen leren zelf de regie te nemen over hun financiële situatie. Hulpbehoevenden worden gekoppeld aan zogenoemde schuldhulpmaatjes die met hen een traject aangaan. Daarnaast biedt SchuldHulpMaatje via online platforms modules en tools die de toekomstige schuldenaar ondersteuning bieden.
PREDICTIVE PREVENTION
SchuldHulpMaatje ontwikkelt momenteel een nieuwe aanpak, onder de noemer Predictive Prevention. Uit online betaalgedrag is namelijk te analyseren wie in de probleemzone zit of daar kan komen. Met Predictive Prevention wil SchuldHulpMaatje hen bereiken die een verhoogd risico lopen om (in de toekomst) schulden te ontwikkelen. De uitdaging hierbij is dat zij zich nog niet bewust zijn van hun gedrag en het risico op schulden. De vraag aan de MPA: Hoe kunnen we deze (latente) doelgroep het beste bereiken?
ONZE AANPAK
In samenwerking met STEF Studenten Adviseren kruipt de MPA in de huid van de doelgroep. STEF beschikt over een groot netwerk van studenten uit verschillende richtingen, zoals ergotheraphie, communicatie, psychologie en sociaalpedagogische opleidingen. Zij denken mee over het vraagstuk van SchuldHulpMaatje en gaan tijdens de dialoogsessie in gesprek met ervaringsdeskundigen. Mensen die zelf een schuldenprobleem hebben gehad en hun weg hieruit hebben gevonden. Doel van deze sessies is het gedrag en onderliggende waarden van de doelgroep, in kaart te brengen. Deze bevindingen worden besproken tijdens een afsluitende brainstormsessie alle studenten. Het resultaat? Een crossmediale campagnestrategie voor SchuldHulpMaatje.
Bron: CBS, 2017